ميگرن

ميگرن ميگرن در لغت به معناي نيمه سر است . اغلب يكطرفه است ، هرچند ميگرن دو طرفه هم داريم . ميگرن جزء سردردهاي مزمن است يعني سالها همراه بيمار مي ماند ، اغلب موارد ... ادامه مطلب