ویدیو

آلزایمر

دکتر مهدی وحید دستجردی در دکتر سلام

حافظه

دکتر مهدی وحید دستجردی در دکتر سلام

باور های غلط و درست درباره بیماری کرونا

دکتر مهدی وحید دستجردی در دکتر سلام

توضیحاتی درباره بیماری کرونا

دکتر مهدی وحید دستجردی در دکتر سلام

پای بیقرار

دکتر مهدی وحید دستجردی در دکتر سلام

درد و بی حسی اندام ها

دکتر مهدی وحید دستجردی در دکتر سلام

انیمیشن ام اس

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

انیمیشن تیک

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

انیمیشن میگرن

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

لرزش فامیلی

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

ام اس و تاری دید

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

دیسک کمر

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

درمان میگرن

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

ام اس و عدم تعادل

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

اختلال خواب در کودکان

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

ام اس

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

زوال عقل کاذب

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

نحوه برخورد با بیمار آلزایمری

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

ام اس و علائم حسی

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

اهمیت و تشخیص سکته مغزی

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

اختلال خواب در بزرگسالان

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

برخورد با تشنج

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

آلزایمر

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

بیماری کره

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

دیسک گردن

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

پارکینسون

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

سندروم تونل کارپ

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

پیشگیری و درمان سکته مغزی

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

صرع بزرگ

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

صرع کوچک

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

سرگیجه

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

تاری دید گذرا

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

سندروم پای بیقرار

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

سوزش پا

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

تشنج

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

تیک

دکتر مهدی وحید دستجردی در مطب

سکته مغزی

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه تهران

میگرن قسمت 6

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه تهران

فراموشی قسمت اول

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه یک

سرگیجه

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

اختلال خواب

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه تهران

ام اس قسمت 3

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه تهران

سردرد

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

سردرد قسمت ۳

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

سردرد قسمت ۲

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

سردرد قسمت ۴

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

روزه داری

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

پارکینسون قسمت ۲

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

پارکینسون قسمت ۳

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

پارکینسون قسمت ۱

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

ام اس قسمت ۶

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

ام اس قسمت ۴

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

ام اس قسمت ۲

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

میگرن قسمت ۹

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

ام اس قسمت ۱

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

میگرن قسمت ۵

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

میگرن قسمت ۸

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه تهران

میگرن قسمت ۷

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه تهران

میگرن قسمت ۴

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه تهران

میگرن قسمت ۳

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

آلزایمر قسمت ۲

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

میگرن قسمت ۲

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

میگرن قسمت ۱

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

فراموشی قسمت ۱

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

لرزش

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه تهران

فراموشی قسمت ۲

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه یک

اختلالات خواب قسمت ۲

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه تهران

اختلالات خواب قسمت ۱

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه تهران

آلزایمر قسمت ۱

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه تهران

تشنج قسمت اول

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

تشنج قسمت دوم

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

ضربان کوتاه صرع و تشنج

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

سردرد

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

سردرد

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

درد مچ دست

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

پارکینسون قسمت 4

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

آلزایمر

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

آلزایمر

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

پارکینسون

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

کدام سردرد را جدی بگیریم

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

سوزش پا

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

آلزایمر

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

سردردهای میگرنی

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

زوال عقل کاذب

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

سکته مغزی

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

نحوه برخورد با تشنج

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

لرزش دست و سر

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

تاری دید گذرا

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت

سندروم تونل کارپ

دکتر مهدی وحید دستجردی در شبکه سلامت