سردرد

همه ما به نوعي سردرد را تجربه كرده ايم و آن را مي شناسيم . بطور معمول سردرد به يكي از اشكال زير انسان را درگير    مي سازد :
1) سردرد در جريان بيماري هاي ساده و كم خطر مثل سرماخوردگي
2) سردردهاي مزمن كه خودشان يك بيماري مستقل هستند و بعلت بيماري ديگري بوجود نمي  آيند مثلاً ميگرن و يا سردردهاي تنشي . اين نوع سردردها اگرچه خطرناك نيستند ولي كيفيت زندگي شخصي را بشدت پايين مي آورند .
3)سردردهايي كه بعلت يك بيماري خطرناك بوجود آمده باشد مثلاً خونريزي مغزي يا تومور مغزي كه گرچه ناشايع انرولي توجه و دقت زيادي را طلب مي كنند .

ادامه مطلب


سردردهاي ثانويه

علل سردردهاي ثانويه :
1-    عفونت ها :                   63%
2-    ضربه به سر :               4%
3-    بيماريهاي عروقي مغز :    1%
4-    خونريزي زير عنكبوتيه :    كمتر از 1% 
5-    تومورهاي مغزي :           كمتر از 1/0 %

ادامه مطلب


سردردهاي اوليه

سردردهاي اوليه به سردردهايي گفته مي شود كه بعلت بيماري ديگري نباشد و خودش يك بيماري باشد .
A.    ميگرن :
15% زنان و 6% مردان را درگير ميكند .سردرد مزمن و تكرار شوندهاي است كه معمولاً 4 تا 72 ساعت طول مي كشد .ميگرن علاوه بر سردرد تظاهرات عصبي بسيار زيادي را بهمراه خودش دارد مثل تهوع و گاه استفراغ ، تاري ديد گذرا ، سوزش و گزگز سر و اندام ها ، حساسيت به لمس پوست سر ، سرگيجه واقعي ، حساسيت به نور و صدا و بو ، اسهال ، ضعف اندام ها ، تشنج .

ادامه مطلب


تعريف سردردهاي اوليه و ثانويه

سردردها به دو دسته اصلي تقسيم بندي مي شوند : اوليه و ثانويه
•    سردردهاي اوليه :
به علت بيماري ديگري بوجود نمي آيند و به خودي خود يك بيماري هستند مثل ميگرن . اين سردردها معمولاً خطرناك نيستند ولي كيفيت زندگي شخص را بشدت كاهش مي دهند .
•    سردرد هاي ثانويه :

ادامه مطلب


ميگرن

ميگرن در لغت به معناي نيمه سر است . اغلب يكطرفه است ، هرچند ميگرن دو طرفه هم داريم .
ميگرن جزء سردردهاي مزمن است يعني سالها همراه بيمار مي ماند ، اغلب موارد از نوجواني يا جواني آغاز شده و تا سنين بالا تكرار مي شود . گاهي چند ماه شدتش كم شده و يا در فصول خاصي بشدت زياد مي شود .

ادامه مطلب


  • 1
  • 2